Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
Naruki Doi & Masato Yoshino 1/1 10/27/07 to 2/8/08 2 Defeated Arai & Iwasa in Unification Match
Kenichiro Arai & Taku Iwasa 1/1 2/8/08 to 5/5/08 2  
Susumu Yokosuka & Ryo Saito 1/1 5/5/08 to 9/26/08 3  
Naruki Doi & Masato Yoshino 2/2 9/26/08 to 10/5/08 0  
Cyber Kong & YAMATO 1/1 10/5/08 to 3/1/09 4  
Susumu Yokosuka & Gamma 2/1 3/1/09 to 5/5/09 1  
Ryo Saito & Genki Horiguchi 2/1 5/5/09 to 9/17/09 3  
Shingo Takagi & YAMATO 1/2 9/17/09 to 12/27/09 3  
CIMA & Gamma 1/2 12/27/09 to 12/27/09 0 Held up after winning title
CIMA & Gamma 2/3 2/10/10 to 3/22/10 0 Defeated Naruki Doi & Masato Yoshino
Shingo Takagi & Cyber Kong 2/2 3/22/10 to 5/13/10 1  
Susumu Yokosuka & K-ness 3/1 5/13/10 to 11/23/10 4  
Naruki Doi & Gamma  3/4 11/23/10 to 1/10/11 1  
Masaaki Mochizuki & Don Fujii 1/1 1/10/11 to 2/6/11 0  
Ryo Saito & Genki Horiguchi 3/2 2/6/11 to 6/19/11 2  
Dragon Kid & PAC 1/1 6/19/11 to 7/17/11 0  
CIMA & Ricochet 3/1 7/17/11 to present