Daichi Sasaki

Dynamite Tohoku VIII

Great Sasuke

Hayato "Jr" Fujita

Jinsei Shinzaki

Kei and Shu Sato

Ken 45

Ken-ou

Kenbai

Kesen Numajiro

Kinya Oyanagi

Maguro Ooma

Rasse

Rui Hiugaji

Takeshi Minaminno

Taro Nohashi

Yapper Man #1 & Yapper Man #2

Yoshitsune

Yoshiyasu Shimizu
 

KAGETORA
Kota Ibushi
Otoko Sakari
Rei
Shibaten
TAKA Michinoku

Dick Togo
Shoichi Funaki
Tiger Mask IV