Asian Coogar

Atsushi Kotoge

Billy Ken Kid

Black Buffalo

Daisuke Harada

Ebessan III

Hideyoshi

Kanjyuuro Matsuyama

Kazuaki Mihara

Kuishinbo Kamen

Masamune

Miracle Man

Naoki Setoguchi

Orochi

Tadasuke

Takaku Fuke

Takoyakida

The Bodyguard

Tigers Mask

Tsubasa

Ultimate Spider Jr.
       


Acer 8

Agu

Golden Pine

Goya Mask

Kaijin Habu Otoko

Kijimuna

Menso~re Oyaji

Mil Mongoose

Mozuku Man

Shisaou

Super Delfin
 

Kanmuriwashi Yoko
Kengo Takai/Perro
Policeme~n
Ultraman Robin
Zeus