Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa 1/1 8/8/98 to 1/4/99 2 Defeated Kanemoto & Dr. Wagner Jr.
Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. 1/1 1/4/99 to 4/10/99 2  
Jushin Thunder Liger & Great Sasuke 1/1 4/10/99 to 7/13/99 0  
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa 2/2 7/13/99 to 6/5/00 4  
Koji Kanemoto & Minoru Tanaka 1/1 6/5/00 to 3/6/01 3  
Jushin Thunder Liger & El Samurai 2/1 3/6/01 to 7/20/01 1  
Jado & Gedo 1/1 7/20/01 to 2/5/02 6  
Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka 3/2 2/5/02 to 8/29/02 1  
Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi 1/1 8/29/02 to 1/26/03 4  
Koji Kanemoto & Jushin Thunder Liger 2/4 1/26/03 to 11/4/03 6 Vacated due to injury to Kanemoto
Jado & Gedo 2/2 11/29/03 to 3/12/04 2  
American Dragon & Curry Man 1/1 3/12/04 to 6/5/04 1  
Jado & Gedo 3/3 6/5/04 to 3/4/05 5  
Koji Kanemoto & Wataru Inoue 3/1 3/4/05 to 5/14/05 2  
Minoru & Hirooki Goto 3/1 5/14/05 to 2/19/06 3  
El Samurai & Ryusuke Taguchi 2/1 2/19/06 to 7/8/06 2  
Jado & Gedo 4/4 7/8/06 to 5/3/07 2  
Dick Togo & TAKA Michinoku 1/1 5/3/07 to 1/27/08 3  
Minoru & Prince Devitt 4/1 1/27/08 to 2/17/08 0  
Jushin Thunder Liger & AKIRA 5/1 2/17/08 to 7/21/08 1  
Minoru & Prince Devitt 5/2 7/21/08 to 10/13/08 1  
Yujiro & Tetsuya Naito 1/1 10/13/08 to 1/4/09 1  
Alex Shelley & Chris Sabin 1/1 1/4/09 to 7/5/09 3  
Ryusuke Taguchi & Prince Devitt 2/3 7/5/09 to 4/21/10 5 Vacated due to injury to Devitt
Koji Kanemoto & El Samurai 4/3 5/8/10 to 7/19/10 0 Defeated Apollo55 in Tournament Final
Ryusuke Taguchi & Prince Devitt 3/4 7/19/10 to 10/11/10 1  
Kota Ibushi & Kenny Omega 1/1 10/11/10 to 1/23/11 2  
Ryusuke Taguchi & Prince Devitt 4/5 1/23/11 to 10/10/11 7  
Davey Richards & Rocky Romero 1/1 10/10/11 to 1/4/12 1  
Ryusuke Taguchi & Prince Devitt 6/5 1/4/12 to 2/12/12 0  
Davey Richards & Rocky Romero 2/2 2/12/12 to 5/2/12 0 Title forfeited by Richards
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask 5/1 6/16/12 to 7/22/12 0 Defeated TAKA Michinoku and Taichi in Decision Match
Rocky Romero & Alex Koslov 3/1 7/22/12 to 11/11/12 2  
Alex Shelley & KUSHIDA 1/1 11/11/12 to 5/3/13 3  
Rocky Romero & Alex Koslov 4/2 5/3/13 to 10/14/13 2  
TAKA Michinoku & Taichi 2/1 10/14/13 to 11/9/13 1  
The Young Bucks 1 11/9/13 to 6/21/14 5  
Alex Shelley & KUSHIDA 2/2 6/21/14 to present