Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
Naomichi Marufuji & KENTA 1/1 7/16/03 to 6/5/05 9 Defeated Liger & Murahama in Finals
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura 1/1 6/5/05 to 3/5/06 1  
Ikuto Hidaka & Minoru Fujita 1/1 3/5/06 to 8/13/06 2  
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura 2/2 8/13/06 to 1/7/07 1  
Jay Briscoe & Mark Briscoe 1/1 1/7/07 to 1/21/07 0  
Kotaro Suzuki & Ricky Marvin 1/1 1/12/07 to 11/24/07 5  
Naruki Doi & Masato Yoshino 1/1 11/24/07 to 1/15/08 1  
Shingo Takagi & BxB Hulk 1/1 1/15/08 to 3/20/08 0  
KENTA & Taiji Ishimori 2/1 3/20/08 to 7/13/08 2  
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki 3/2 7/13/08 to 1/17/10 6 Vacated due to Suzuki's injury
Taiji Ishimori & Ricky Marvin 2/2 2/18/10 to 8/22/10 2 Defeated Kanemaru & Hirayanagi
Koji Kanemoto & Tiger Mask 1/1 8/22/10 to 12/24/10 2  
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki 2/1 12/24/10 to 4/29/11 2 Vacated due to Marufuji's injury
KENTA & Yoshinobu Kanemaru 3/4 5/25/11 to 10/16/11 2 Defeated Suzuki and Aoki in a Decision Match
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki 3/2 10/16/11 to 7/22/12 7  
Super Crazy & Ricky Marvin 1/3 7/22/12 to 3/10/13 4  
Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi 1/1 3/10/13 to 5/30/13 1 SUWA Vacated Title
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask 1/2 7/28/13 to 12/7/13 4  
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. 1/1 12/7/13 to present